Bouwkosten

Van ontwikkeling, ontwerp en aanbesteding tot realisatie. Eversteijn Bouwconsult verzorgt de financiële begeleiding voor alle stadia van een bouwproject. Hieronder vindt u een compleet overzicht van de studies, ramingen en begrotingen die wij voor u kunnen uitvoeren.
Tevens schakelt u ons in voor een deskundig advies, verrekening van meer/minderwerk of een second opinion.

Onze diensten bestaan o.a. uit het maken van onafhankelijke bouwkostenadviezen voor nieuwbouw-, verbouw-, onderhouds- of renovatieprojecten.

 • bouwkostenbudgetteringen
 • bouwdeelbegrotingen
 • elementenramingen en -begrotingen (NlSfb-code) woning- en utiliteitsbouw
 • kostenanalyses van genoemde elementenbegrotingen
 • inschrijf- en directiebegrotingen volgens projectbestekcode op basis van elementen
 • inschrijf- en directiebegrotingen volgens STABU-codering op basis van elementen
 • werkbegrotingen van bovengenoemde begrotingen
 • investeringsbegrotingen (NEN 2631-methode)
 • projectkostenbewaking
 • bouwkostenbegeleiding
 • hoeveelhedenstaten (handmatig en/of geautomatiseerd)


Voor het opstellen van begrotingen wordt gebruik gemaakt van eigen ontwikkelde rekenmodellen in Excel of door middel van het begrotingsprogramma Ibis Trad.
Het uittrekken van hoeveelheden geschiedt handmatig, met behulp van een A0-digivisor (digitale meetlat) of met het digitale meetprogramma Quickmeasure waarbij rechtstreeks vanaf een PDF- of Autocadtekeningen gemeten wordt.