Bestekken

Een bestek vormt de kern van elk bouwproject. Eversteijn Bouwconsult levert hoogwaardige bestekken voor elke vorm van samenwerking tussen verschillende partijen.

Het bestek is de gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden en materialen die nodig zijn om het bouwproject te realiseren. Daarnaast is het bestek een juridisch vangnet, waarbij de verantwoordelijkheden van iedere partij, garantievoorwaarden en werkwijze bij eventuele geschillen worden vastgelegd.

Voor het schrijven van de bestekken wordt gebruik gemaakt van het programma “Woordpoort”. De met dit programma geschreven bestekken hebben en uitgebreide mogelijkheid voor de lay-out en de bestekken kunnen digitaal aangeleverd worden als pdf-bestand, suf-bestand en als Word-bestand.

bestek