• af3
  • af1
  • af4
  • af5
  • af6
  • af7
  • af8

Welkom

Eversteijn Bouwconsult is als eenmanszaak opgericht door ing. R.T.H. Eversteijn.
Na meerdere jaren ervaring in diverse functies op architectenbureaus in Den Haag met zowel ervaring in bestekken, bouwkosten, bouwmanagement en de begeleiding van buitenlandse projecten was het pad naar een zelfstandige onderneming een nieuwe uitdaging.

Eversteijn Bouwconsult is een bouwkundig adviesbureau dat zich specialiseert in bouwadviezen, bestekken en bouwkostenmanagement.

Eversteijn Bouwconsult kan opdrachtgevers in elk stadium van het bouwproces adviseren vanaf het initiatief tot en met de oplevering.

Hoewel wij getracht hebben u hier een zo volledig mogelijk overzicht te geven van onze diensten kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons zodat we specifiek kunnen ingaan op de betekenis die we kunnen hebben voor U.